Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Az Elisúr Kft. termék értékesítésére vonatkozó, szerződési feltételei!

 

                                                                                         

                                                       Elisúr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

                                         Cím: 1196 Budapest, Kossuth Lajos útca 123 sz.

                                                                    Tel.: 06 20 339 4017

                                                                           06 1 952 27 88

                                                                    Email: elisurkft@gmail.com

                                                                        Adószám: 14383195-2-43

 

               A MEGRENDELÉS Általános szerződési  Feltételei!

                               Homlokzati nyílászárók forgalmazása

                                               (MÁSZF)

 

mely elválaszthatatlan részét képzi az  ELISÚR KFT. (1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 123 szám - adószám: 14383195-2-43)  mint a vállalkozó ÁLTAL Homlokzati és beltéri nyílászárók, valamint kiegészítőinek Redőnyök értékesítésére, a Szerződő féllel továbbiakban megrendelővel kötött megrendelésnek.

 

1.  A megrendelés létrejötte

 A.   Az ELISÚR KFT. (A vállalkozó) vállalja, hogy az ügyfél írásbeli vagy szóbeli Megkeresésére az Elisúr Kft. .. .. térítésmentesen részletes ajánlatot készít,

B.      A részletes ajánlat tartalmazza, az ügyfél  1 / a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével - a nyílászárók, kiegészítők típusát, anyagát, színét méretet, különleges igényeket és Azok technikai megvalósíthatóságát, a vállalási határidőt, továbbá tételesen a  nettó eladási összeget.

C.       Az ELISÚR KFT árajánlata, a keltétől számítva 30 napig érvényes, Amennyiben az ajánlaton Ettől Eltérő időpont nem szerepel.

F.      Az ELISÚR KFT ajánlati ára, kizárólag az ajánlatban szereplő nyílászárókra és a kiegészítőkre vonatkozik!

E.       Amennyiben az ügyfél a következő pontban írt ( j pont./ 1 napon belül )időtartamon belül a vállalkozó ajánlatában foglaltakat-módosítás nélkül - elfogadja, a Szerződő Felek megrendelést írnak. Amennyiben az ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése és az ajánlat módosítása után kerülhet sor a megrendelésre. Megrendelőnek tekintendő a megrendelés aláírásakor a " Megrendelő "Feliratnál szereplő személy, vagy meghatalmazottja Dokumentummal bizonyíthatóan, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges ALÁÍRÁSI jogokkal, Dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

F.        Egy  megrendelő az előző pontban írt megrendelés aláírásával Egyidejűleg Köteles a megrendelésben megjelölt bruttó vállalkozói díj legalább 50%-át foglaló jogcímen befizetni a vállalkozó pénztárába, vagy a vállalkozó bankszámlájára átutalni.

G.      A megrendelés aláírása után a vállalkozó díjmentesen szakembert biztosít a felméréshez, a nyílászárók méretének megállapításához, melyet szóbeli megrendeléssel igényelni kell. Ha a felmérés után a megrendelés módosítása szükséges, akkor az 1 / e pontnak megfelelően ÚJ megrendelés aláírására kerül sor. Amennyiben a megrendelő nem igényli a felmérést, úgy az aláírásával igazolja a megrendelésben lévő nyílászárók méretének helyességét, arra a méretre való legyárthatóságát. A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méretéről és a felmérésről, Megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

H.       A megrendelésben szereplő egy vállalkozó ÁLTAL vállalt szállítási határidő Azon a napon indul, mely napon a megrendelő az 1 / f pontban írt előleget a vállalkozó pénztárába befizette, vagy amely napon az előleget a vállalkozó bankszámláján a számlavezető pénzintézet jóváírja, és Tényleges gyártási méretek állnak rendelkezésre és A megrendelés aláírása mindkét fél ÁLTAL megtörtént. Mindegyik feltétel teljesülése esetén a vállalkozó gyártásba adja a megrendelést. Amennyiben valamely esemény nem teljesül 5 munkanapon belül, úgy a Vállalkozó jogosult ÚJ határidő megállapítására, amelyről a megrendelőt tájékoztatja. A vállalkozó az előlegről, az Előleg befizetésével Egyidejűleg, vagy a vállalkozó számláján történő jóváírástól számított 8 munkanapon belül, előlegszámlát állít ki a megrendelő részére.  

I.         A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéről, külső megjelenésről, műszaki paramétereiről, működéséről és Megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

j.         A jelen ÁSZF 1 / e pontjában írt megrendelés az aláírás dátumától számított 1 munkanapig díjmentesen Módosítható, Utána a megrendelő Köteles megtéríteni a vállalkozónak addig felmerülő költségeit. A módosítás alkalmával az 1 / e pontnak megfelelően ÚJ megrendelés aláírására kerül sor.

K      Az ELISÚR KFT. térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott termékek helyszínre való szállítását. És a termékeket gyártó cég ÁLTAL előírt Szakszerű beépítését. A vállalkozó a beépítést alvállalkozóval is  kivitelezheti, erről külön tájékoztatást nem Köteles a megrendelőnek adni. A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek beépítéséről, és annak várható határidejéről Megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

 

2. A megrendelés teljesítése

 A.    Az ELISÚR KFT. valamely megrendelésben rögzített nyílászárókat és tartozékait az MÁSZF 1 / e, 1 / g és 1 / i pontjainak figyelembevételével teljesíti.

B.      Az ELISÚR KFT. (A vállalkozó) a megrendelésben vállalt határidőhöz képest késedelmes teljesítés esetén, nem vállal felelõsséget. Amennyiben a késedelem olyan okból következett kell, amelyért a vállalkozó NEM felelős, és a késedelem megszüntetésére semminemű hatása nincs és a megrendelőt haladéktalanul értesíti, mentesül a kötbérfizetés kötelezettsége alól. A vállalkozó hibájából bekövetkezett, a megrendelésben vállalt határidőhöz képest, KÉSEDELMES teljesítéskor akadályközléssel élhet, legkésőbb a határidő lejárta előtt 7 munkanappal, mely esetben új teljesítési határidőben állapodnak meg a megrendelővel.

C.        Amennyiben tartós Gyártói Üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a vállalkozó a vállalt hatásidőhöz képest további 45 napon belül sem tud teljesíteni, és a megrendelőnek a módosult időpontról tájékoztatást adott, úgy jogosult az ELISÚR KFT  a szerződéstől elállni azzal, hogy Köteles a MEGRENDELŐNEK a megfizetett Vételár foglalót visszafizetni.

 

3. A termék átadás-átvétele

 A.    A termék átadás-átvétele időben minden esetben a gyári szállítást követően a beépítést vagy a megrendelő általi elszállítást megelőzően következik be. Ekkor mennyiségi és szemrevételezési vizsgálat történik (darabszám, szín, üvegezés, stb.). A hibákat csak és Kizárólag, itt Ezen a napon fogadjuk el. A későbbi hibákért az ELISÚR KFT. nem vállalja a felelõsséget, ( a megrendelő a szállítólevél aláírásával, elismeri az áttvételt ).

B.      A vállalkozó Köteles a megrendelőt az átadás-átvétel lehetséges időpontjáról értesíteni. Az átadás-átvétel napját kell tekinteni a teljesítés határidejének. Ha az átadás-átvétel időpontjáról az értesítéstől számított 5 munkanap elteltével sem sikerül megállapodni, úgy a Megrendelt termékeket a megrendelésnek megfelelően teljesítettnek kell tekinteni.

C.       Az átadás-átvétel helyszíne a megrendelővel előzetesen egyeztetve van.

F.      A megrendelő és a vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve,  a termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart az MSZÁF 1 / e, 1 / g és 1 / i pontjának megfelelően. Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a termék műszaki paraméterei vagy mennyisége bizonyíthatóan eltér, (a bizonyítás a megrendelő feladata). Hibás teljesítés esetén ( kizárólag azon a napon ) jegyzőkönyv készül, melyben megállapodnak a megrendelés teljesítés további menetében. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés között az MSZÁF 1 / e, 1 / g és 1 / i pontjai szerint nincs bizonyítható eltérés, de a megrendelő egyéb okokra hivatkozva megtagadja az átvételt, az átadás-átvétel folyamata külön írásos megállapodás hiányában, 3 munkanap elteltével megtörténtnek kell tekinteni.

E.       A megrendelő a termék átvétele után - a vállalkozó végszámlája ellenében - Köteles a jelen MÁSZF 1 / f pontja alapján befizetett beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjrészt megfizetni.

F.        A megrendelő az előző pontban írt vállalkozói díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig, NEM tarthat igényt a termékek átadására és a beépítés megkezdésére.

G.       Amennyiben a megrendelő a jelen ÁSZF 3 / b pontjában írt értesítést követő 30 napon belül a termék vagy a elszállításról Szakszerű beépítés időpontjáról nem rendelkezik, a vállalkozó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,2%-a. Amennyiben a megrendelő a kész terméket 365 napon belül sem szállítja el, egy vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és megszerzi annak tulajdonjogát akkor is, ha a megrendelő a megrendelési díjat maradéktalanul megfizette.

H.       Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és / vagy a beépítést. A megrendelő a saját telephelyen a beépítést követően Köteles átadás-átvételt végrehajtani. A felmerülő reklamációt írásban haladéktalanul ( az átvétel napján )köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés készhez vételétől számított 8 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a megrendelő vélhetően jogos reklamációja, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő a vállalkozó Köteles a vállalkozó költségeit megtéríteni, melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

I.         Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást, és / vagy a beépítést. A teljesítés után a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás, kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. A felmerülő reklamációt írásban haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított 8 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a megrendelő vélhetően jogos reklamációja, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő  köteles a vállákozó költségeit megtéríteni, melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

 

4. Kötelezettség

 A.     Az ELISÚR KFT. (a vállalkozó) a jelen MÁSZF 1 / e pontjában írt megrendelés alapján a forgalmazott termékekre egy vonatkozó jogszabályok és a Megrendelt termékeket gyártó cégek ÁLTAL vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben levő kötelezettségeket rendelhetők. (Szavatosság, jótállás, garancia). A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a termékre jellemző és kötelezettségekről elegendő megfelelő tájékoztatást kapott.

B.      A kötelezettség kezdő időpontja a termék átadás-átvételének időpontja.

C.       A megrendelő a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban Köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított 8 napon belül egy szakembert küld kivizsgálásra. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása vélhetően jogos, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó költségeit megtéríteni, Melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

F.      Az ELISÚR KFT. (A vállalkozó) mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha a vevő a terméket nem megfelelően szállítja, vagy nem szakszerűen építi, vagy építteti be, vagy a karbantartást nem vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerűen használja a termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelősség alól, nem a vállalkozó okozta balesetből adódó kárnál, elemi kárnál, valamit idegenkezű rongálásból eredő kárnál. Mentesül továbbá, ha a vevő nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti kell a termékeket, erős párakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású gyógyhatású anyagok használata okozta elszíneződések esetén. A kötelezettségi vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vevő felé való teljesítés után keletkezett.

 

5. Jogviták

 A. AZ       A felek kölcsönösen kötelezettségét vállalnak arra, hogy a jelen MÁSZF 1 / e pontban írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalással Peren kívül igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek elfogadják, értékhatártól függetlenül a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

B.       A jelen MÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában, a jelen MÁSZF 1 / e pontjában írt megrendelés szabályai illetőleg a Ptk. Rendelkezései az irányadóak.

 

 

                                                                        --------------------------

                                                                                       ELISÚR KFT.

 

A jelen szerződés általános szerződési feltételeit megértettem és az magamra vonatkoztatva kötelező érvényűnek elfogadom.

 

A megrendelés általános szerződési feltételeinek 1 példányát átvettem.

 

 

                                                                        --------------------------

                                                                                     Megrendelõ

 

Kelt.:    ... ... ... ... ... ... ... ... ...

   

        

 

 

 
 

 

Nyelvek

Magyarnémet

Képgaléria


Levelezőlista


Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 23
Összes: 518638
Hónap: 5350
Nap: 375